CEO Pieter Elbers van KLM stelt dat de reisrestricties die vanwege de coronacrisis gelden het herstel van de luchtvaart en dus ook zijn maatschappij behoorlijk in de weg zitten. Beperken van het vliegverkeer is volgens hem niet per se een effectieve methode om het virus in te dammen, zei hij donderdag in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers van KLM.

"Het is een illusie dat je muren kunt zetten om landen en dat mensen niet meer reizen. Op welke manier dan ook", antwoordde Elbers op de vraag of reizen wellicht bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus. "Je moet vooral kijken hoe je verspreiding wel zo goed mogelijk kunt voorkomen."

Daarbij refereert de KLM-topman aan het prille begin van de coronacrisis, waarin landen 'op slot' gingen. "Een volgende fase is testen en de fase daarna is vaccineren en reizen met vaccinatiebewijzen. Het gaat stapje voor stapje." Hij blijft evengoed kritisch op de beperkingen die nu gelden en vraagt zich af of die nodig zijn in het kader van de volksgezondheid.

"Die beperkingen worden opgelegd omdat de situatie daar voor de politiek aanleiding toe geeft. En dat hangt samen met de gezondheid."

Geen nieuwe reorganisaties

Elbers denkt niet dat KLM nog verder moet ingrijpen bij het bedrijf om de financiële gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. "Vorig jaar hebben we hard ingegrepen. Een op de zes KLM'ers is daardoor vertrokken." Begin dit jaar kondigde de maatschappij aan dat dit jaar nog achthonderd tot duizend banen op het spel stonden.

Dat heeft vooral betrekking op het cabinepersoneel en Elbers rept nu van zo'n achthonderd banen. "Er is geen aanleiding om verdere aankondigingen te doen. Zodra het aantal mensen dat gevaccineerd is oploopt, trekt ook de vraag naar reizen weer snel aan, dat zien we nu in de VS."

Europese Commissie helpt KLM'ers aan nieuw werk

KLM wil daar klaar voor zijn en dus niet te ver gaan met het snijden in de organisatie. Personeelsleden die niet kunnen blijven, krijgen hulp bij de zoektocht naar ander werk. Zo werd donderdag bekend dat de Europese Commissie een deel van de ontslagen medewerkers te hulp schiet.

De Commissie wil 5 miljoen euro uittrekken om twaalfhonderd medewerkers aan een nieuwe baan te helpen of te ondersteunen bij het starten van hun eigen zaak. Het volledige plan kost 8,4 miljoen euro. Het overige geld legt KLM zelf bij.