Werkgevers en werknemers maken steeds vaker afspraken over thuiswerken. Dat gebeurt op de werkvloer, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad, maar steeds vaker worden de afspraken ook vastgelegd in de cao. Bij alle cao's die dit jaar ingaan of al zijn ingegaan, is het percentage opgelopen naar 31 procent. Dat zocht werkgeversvereniging AWVN uit op verzoek van NU.nl.

"Thuiswerken staat duidelijk bovenaan de lijstjes bij het cao-overleg, bij zowel de werkgevers als de werknemers", zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde. Hij spreekt van een 'versnelde evolutie' van het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. "Geen revolutie, want het fenomeen op zich is niet nieuw."

Vorig jaar was maar in 8 procent van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) iets opgenomen over thuiswerken. Wat er in de cao's wordt opgenomen over thuiswerken, verschilt van geval tot geval. Maar de thuiswerkvergoeding maakt daar zeker vaak deel van uit. "Daarbij gaan de meeste partijen mee in de Nibud-berekening dat thuiswerken ongeveer 2 euro per dag kost."

Een struikelblok om dat breder door te voeren is volgens de AWVN nog de fiscale aftrekbaarheid van zo'n vergoeding. "De situatie waarbij de woon-werkvergoeding daarvoor nog in aanmerking komt, ook al worden de reiskosten niet gemaakt, is nu weer verlengd tot 1 juli. Maar dat zal een keer eindigen en dan zien we er graag wat anders voor in de plaats."

Iedereen kent nu Zoom en Teams

In het verleden is vaak geprobeerd thuiswerken te stimuleren om bijvoorbeeld het fileprobleem te tackelen. Maar vaak bleef het bij goede bedoelingen. "Nu hebben werkgevers en werknemers noodgedwongen ondervonden dat het ook echt werkt." Binnen sommige beroepsgroepen, zoals de financiële dienstverlening, is thuiswerken al veel langer ingeburgerd.

"Het uitwerken van een rapport bijvoorbeeld werd al langer gezien als iets dat ook makkelijk vanuit huis kon. Nu hebben we ontdekt dat je ook digitaal kunt samenwerken", zegt de AWVN-woordvoerder. "Wie kende meer dan een jaar geleden Zoom en Teams?", stelt hij retorisch.