De CO2-uitstoot van grote bedrijven is in het coronajaar 2020 fors gedaald. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat het om een afname van 11,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Door de corona-uitbraak waren veel fabrieken vorig jaar tijdelijk gesloten. Ook drukte de coronacrisis de vraag in de industrie. Maar hoe groot de impact van de crisis precies was, moet de autoriteit nog uitzoeken.

Voor de cijfers is gekeken naar 419 bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Deze bedrijven stootten vorig jaar 74,1 miljoen ton CO2 uit. Een jaar eerder was dat nog fors meer, met 83,7 miljoen ton. Het is de grootste daling sinds 2013.

Vooral in de energiesector is de uitstoot fors afgenomen, door de sterk verminderde inzet van steenkool. Wel is er meer biomassa bijgestookt.

Ook in andere Europese landen is een daling van de uitstoot van grote bedrijven zichtbaar, laat de autoriteit weten. De coronacrisis lijkt hiervoor van grote invloed te zijn, al wil de NEa daar nog verder onderzoek naar doen.

In juni ontvangt de organisatie ook productiegegevens van de grote industrie. Dan moet duidelijk worden of de daling vooral is veroorzaakt door een lagere productie of door maatregelen om duurzamer te werken.