De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energie-, zuivel- en kledingsector. De organisatie heeft in totaal 170 bedrijven gevraagd om hun claims te controleren op juistheid.

De ACM heeft voor die drie sectoren gekozen omdat in die sectoren duurzaamheid voor consumenten een belangrijke rol speelt bij aankopen en omdat ze bij vooronderzoek veel mogelijk misleidende claims zag.

"We willen bedrijven activeren om hun claims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing. Consumenten moeten de duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen. En bedrijven met eerlijke claims mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven die consumenten misleiden", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM.

De autoriteit noemt geen namen van bedrijven, maar geeft wel enkele voorbeelden van misleidende claims die ze vond. Ze schreef in de energiesector zestig bedrijven aan over claims als "het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland", terwijl uit het etiket blijkt dat dat maar 20 procent is.

In de kledingsector kregen zeventig bedrijven een brief. Zo zei een kledingaanbieder dat een T-shirt dat hij verkocht van biologisch katoen was, maar eigenlijk bestond het voor maar 50 procent uit biologisch katoen.

In de zuivelsector ten slotte worden veertig bedrijven onderzocht. Op een melkpak stond bijvoorbeeld "30 procent minder CO2-uitstoot". De ACM vond dat onduidelijk en vroeg meer uitleg. Uiteindelijk bleek het te gaan om 30 procent minder CO2-uitstoot bij de productie van de verpakking dan bij die van eerdere verpakkingen.

Als bedrijven consumenten blijven misleiden over hun producten, kan de ACM boetes opleggen. Die kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet. Half juni publiceert de organisatie de resultaten.