De oliegigant Shell stapt naar de Hoge Raad en start een cassatieprocedure tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag eind januari, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Het gerechtshof veroordeelde Shell tot het plaatsen van een systeem dat lekkages vaststelt na een olielek in Nigeria.

Een belangrijke nuance is wel dat Shell al begonnen is met de plaatsing van het systeem en dat ook binnen het jaar probeert af te krijgen, zoals de rechtbank gevraagd had, maar de oliegigant voelt zich niet genoeg gehoord. "Er was geen behoorlijk debat tussen de twee partijen en dat is een belangrijk punt dat we willen maken. Hoewel we het ook niet eens zijn met andere uitspraken van het gerechtshof, gaan we daar niet tegen in beroep", zegt een woordvoerder.

Dat betekent dus dat Shell zich niet verzet tegen de schadevergoeding die het moet betalen aan enkele Nigeriaanse boeren. Beide uitspraken volgen op twee lekkages die plaatsvonden in ondergrondse oliepijpleidingen van het bedrijf in Nigeria. Daardoor werd de grond onbruikbaar en konden boeren hun activiteiten niet meer voortzetten, waardoor ze hun inkomen verloren.

'Gelekte volume staat op laagste niveau in tien jaar'

Shell heeft steeds volgehouden dat de lekken er zijn gekomen door sabotage en het bedrijf dus niet aansprakelijk is, maar het legt zich nu toch neer bij de uitspraak. Ook op de eis om een lekdetectiesysteem te installeren gaat Shell dus in, maar de gevolgde procedure was niet naar de zin van de oliegroep, die daarom daartegen procedeert.

Shell voert aan dat er op dit moment bijna geen lekken meer zijn in Nigeria en dat het gelekte volume op "het laagste niveau in zeker tien jaar" staat. "Onze Nigeriaanse divisie handelt volgens dezelfde technische standaarden als onze dochterbedrijven in de rest van de wereld", klinkt het. "Illegale activiteiten en de erfenissen uit het verleden vragen wel nog steeds veel werk en veiligheidseisen."

Zo zijn er antidiefstalmechanismes en stalen poorten aan bronnen geïnstalleerd zodat de olie niet in het water terechtkomt.

Milieudefensie acht hoofdkantoor ook verantwoordelijk

De milieuvereniging Milieudefensie, die de rechtszaak in 2008 tegen Shell aanspande, is blij dat het bedrijf zich gewonnen geeft op de meeste punten, maar hekelt het feit dat Shell "de installatie van lekdetectiesystemen van tafel wil krijgen". Shell ontkent dat dit het geval is.

Milieudefensie legt naar aanleiding van het beroep een extra vraag voor aan de Hoge Raad. De organisatie vindt dat ook het hoofdkantoor van Shell schuldig is aan de lekkages. "Volgens het gerechtshof is alleen dochterbedrijf Shell Nigeria aansprakelijk voor de schade. Milieudefensie vindt dat ook het hoofdkantoor nalatig is geweest bij het ontstaan van lekkages", zegt de advocaat van de organisatie.