Zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, kunnen sinds maandag een subsidie aanvragen voor projecten die "nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang zetten". Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is 250.000 euro en afhankelijk van de activiteit dekt het geld 30 tot 75 procent van de kosten.

Het kabinet riep de zogenoemde Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) in het leven omdat "ook de wijkverpleging voor een grote uitdaging staat". Er komen steeds meer chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen bij en tegelijk daalt het aantal nieuwe zorgverleners. Daarom zal de wijkverpleging vroeg of laat anders moeten gaan werken, denkt het kabinet. Daarbij schiet het te hulp.

Wijkverplegingsorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die bijvoorbeeld zijn gericht op meer samenwerking met andere instellingen of zzp'ers. Of voor zaken die de administratieve lasten verlichten, waardoor collega's elkaar beter kunnen helpen. Met de SOW kan er externe hulp aangetrokken worden om dat proces te begeleiden.

Het loket opent maandag om 9.00 uur en sluit op 30 juni om 17.00 uur. In totaal maakt het kabinet 114 miljoen euro vrij. Instellingen kunnen minimaal 25.000 euro en maximaal 250.000 euro aanvragen.

Wie in aanmerking wil komen voor een subsidie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de zorginstelling bijvoorbeeld niet voor meer dan 50 procent met zzp'ers werken en moet ze wijkverpleging leveren volgens de Zorgverzekeringswet.