AMSTERDAM - Zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar hogere premies in rekening gebracht, maar de extra inkomsten opgepot. In plaats van meer geld uit te geven aan zorg, zijn de premies vooral gebruikt om de financiële buffers te verstevigen. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant onder de veertig grootste zorgverzekeraars.

Gemiddeld werd vorig jaar per verzekerde 1636 euro aan premies geïncasseerd. Dat is 59 euro meer dan in 2003. Per verzekerde stegen de uitgaven aan zorg met 5 euro naar 1513 euro. Op een bestand van circa zestien miljoen verzekerden komt dat neer op een winst van ruim 800 miljoen euro.

De verzekeraars hebben volgens de Volkskrant de winst vooral te danken aan de goedkopere merkloze medicijnen. Onder druk van het kabinet-Balkenende-1 heeft de farmaceutische industrie de prijzen van medicijnen zonder patent fors verlaagd. De verzekeraars bespaarden met deze afspraak in 2004 circa 600 miljoen euro, maar gaven volgens de krant deze korting niet door aan de premiebetalers.