Wakker Dier heeft in een kort geding afgedwongen dat demissionair landbouwminister Carola Schouten erop moet toezien dat drie pluimveebedrijven hun kippen niet bij de poten optillen. Volgens de voorzieningenrechter geldt die regel ook bij het vangen van kippen die naar het slachthuis worden vervoerd.

De EU-Transportverordening schrijft voor dat het verboden is om dieren bij de poten op te tillen of voort te trekken. De landbouwminister vond dat er op dit verbod een uitzondering gold bij de slacht van pluimvee, konijnen en hazen. Daarvoor verwees ze naar een andere EU-verordening over het doden van dieren, waarin zo'n uitzondering wel is opgenomen.

De minister denkt dat verzuimd is deze uitzondering ook op te nemen in de EU-Transportverordening, maar volgens de rechter maakt dat voor deze zaak niet uit. De verordening schrijft voor dat dieren bij de poten optillen niet mag en daarvoor zijn geen uitzonderingen opgenomen, aldus de rechter.

Over de vraag of een uitzondering bewust of onbewust niet is opgenomen, doet hij geen uitspraak. De minister moet daarom het handhavingsverzoek van Wakker Dier in behandeling nemen. Dat betekent dat zij bij drie pluimveebedrijven moet controleren of zij zich aan de regels houden bij het vangen van slachtkippen voor transport.