Steeds minder Europeanen kiezen bij het kopen van een wagen voor een auto die op fossiele brandstof rijdt. Volgens de Europese branchevereniging voor automakers ACEA was in de eerste drie maanden van dit jaar ruim een derde van alle nieuw verkochte auto's elektrisch of hybride. Het aandeel van dit type auto's in het Europees wagenpark neemt daardoor toe. De verkoop werd vooral gesterkt door overheidssubsidies voor elektrische auto's.

De gewone hybride auto had met ruim 18 procent het grootste aandeel. Het gaat daarbij om 469.784 verkochte wagens. Daarna komt de plug-inhybride, oftewel een auto met een stekker waarmee de batterij opgeladen kan worden.. De verkoop van dit type auto groeide fors. Het ging om 208.389 auto's en een aandeel van ruim 8 procent.

In alle lidstaten nam de verkoop van deze twee autosoorten toe, maar met name in Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Van de elektrische auto's was bijna 6 procent een auto met alleen een batterij. In de eerste maanden van het jaar groeide de verkoop met bijna een derde tot 146.185 auto's. Met name in Duitsland en Italië nam de verkoop flink toe, terwijl die in Spanje juist afnam. Het aantal auto's op aardgas liep daarnaast met 10 procent terug tot 14.300 wagens, terwijl de verkoop van auto's op lpg bijna verdubbelde door een toegenomen vraag in Frankrijk en Italië.

Hoewel het aantal op fossiele brandstof rijdende auto's blijft dalen in Europa, heeft nog ruim twee derde van alle nieuw verkochte personenauto's nog een benzine- of dieselmotor, becijferde de ACEA. Dieselauto's waren wel het minst in trek: tussen januari en april daalde dat aantal met een vijfde tot 593.559 auto's ten opzichte van een jaar geleden. Hierdoor was eind maart nog slechts 23 procent van het Europese wagenpark een diesel, vorig jaar was dat aandeel nog bijna 30 procent.

Ook benzineauto's kunnen op minder enthousiasme van Europese automobilisten rekenen. De verkoop daarvan daalde met bijna 17 procent naar 1,1 miljoen. Met uitzondering van Frankrijk, waar ruim 8 procent meer nieuwe benzineauto's werden verkocht, daalden de verkoop in alle andere Europese landen. De daling was met name te zien in Duitsland, Spanje en Italië.