De EU-landen hebben er woensdag om 5.00 uur mee ingestemd om de CO2-uitstoot in de periode tot 2030 te beperken tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Het doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De lidstaten onderhandelden al maanden over het terugdringen van de CO2-uitstoot en werden het daar woensdagochtend over eens.

Het Europees Parlement wilde aanvankelijk een vermindering van 60 procent, maar dat weigerden de EU-lidstaten. Uiteindelijk werd besloten tot een daling van 55 procent ten opzichte van 1990.

Voor het eerst werd ook vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent dat er vanaf dan geen broeikasgassen meer worden uitgestoten of dat die uitstoot elders wordt gecompenseerd.

Met broeikasbudget wordt bijgehouden of EU op koers ligt

Hoe dat doel moet worden bereikt, is nog niet uitgewerkt. Daar wordt de komende maanden verder over onderhandeld. Lidstaten drongen er wel op aan dat het doel voor de hele unie moet gelden en niet voor elk land afzonderlijk. Op die manier kunnen landen die het beter doen compenseren voor de rest.

De EU zal gaan werken met een zogenoemd broeikasbudget, waarin wordt bijgehouden hoeveel de lidstaten nog kunnen uitstoten voor het doel onbereikbaar wordt. Daarmee wil Brussel voorkomen dat landen te lang wachten met het beperken van hun uitstoot en pas op het laatste moment maatregelen nemen.

Timmermans: 'Dit is een mijlpaal'

"Dit is een mijlpaal voor de EU", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid. "De klimaatwet zal het groene herstel van de EU vormgeven en zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie. Dit versterkt onze wereldwijde positie als voorloper in de aanpak van de klimaatcrisis."

Voorzitter Ursula von der Leyen spreekt van een "bindende belofte aan onze kinderen en kleinkinderen".