Om te stimuleren dat meer ouders gebruikmaken van het ouderschapsverlof, betaalt de overheid de eerste negen weken hiervan voor de helft door. Het kabinet had dat vorig jaar al besloten, de Tweede Kamer heeft daar nu ook mee ingestemd, zo laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten.

De nieuwe regeling is een derde stap in de uitbreiding van de verlofregeling na de geboorte van een kind. Sinds 2019 hebben partners recht op een volle week volledig doorbetaald loon, daarvoor was dat slechts twee dagen. Medio vorig jaar kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij, waarmee partners nog eens recht hebben op vijf weken extra verlof, op 70 procent van het loon. Nu kom daar dus ook nog negen weken ouderschapsverlof op 50 procent loon bij.

De nieuwe ouderschapsregeling gaat 2 augustus van volgend jaar in. Ouders kunnen al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte van hun kind. Maar dat is in principe onbetaald, tenzij daar afspraken over gemaakt zijn met de werkgever.

"Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op", aldus het ministerie. Daarom heeft het kabinet besloten een deel van de 'rekening' te betalen.

Het UWV zorgt voor het uitbetalen van de vergoeding, die de helft van hun dagloon wordt. "Tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon." Dat is nu 223,40 euro, dus de vergoeding zou op basis hiervan maximaal 111,70 euro zijn.

De negen weken verlof worden alleen vergoed als die in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.