De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) pakt met ingang van komende maand haar programma om meer vrouwelijke onderzoekers aan te trekken weer op. De universiteit werd daarin eerder teruggefloten door het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het programma is nu zodanig aangepast dat het wel door de beugel kan, aldus de TU/e maandag.

In de zomer van 2019 begon de technische universiteit met een beleid waarin vrouwen voorrang kregen boven mannen bij vrijgekomen wetenschappelijke posities. Daarbij werden deze functies voor een periode van een half jaar alleen opengesteld voor vrouwelijke sollicitanten.

Het doel van de universiteit was dat in 2024 minstens 30 procent van de wetenschappelijke staf uit vrouwen zou bestaan. "De maatregel kon rekenen op veel bijval én kritiek", aldus de TU/e. Toen het CRM zich ertegen uitsprak, werd het programma gestaakt. Het college vond de methode niet door de beugel kunnen omdat deze te generiek werd toegepast.

Sindsdien heeft de universiteit het doel niet losgelaten, maar de weg om daar te komen wel aangepast. "We bekijken nu per faculteit of vacatures onderdeel moeten worden van het zogenoemde Irène Curie Fellowship Program", licht een woordvoerder toe. Via dit programma hebben vrouwen een voorsprong bij de sollicitatie als op de betreffende afdeling het percentage vrouwen te ver achterblijft.

De eerste fase van het programma van de TU/e heeft overigens wel zijn vruchten afgeworpen. "Sinds de start zijn 57 vrouwen aangenomen op functies in de vaste wetenschappelijke staf en 63 mannen. Daarmee is de instroom van vrouwen op academische functies verdubbeld", stelt de universiteit. "Een ongekend succes."