Ongeveer de helft van de bedrijven in Caribisch Nederland heeft vorig jaar gebruikgemaakt van de economische steun voor het bedrijfsleven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Van de bedrijven in Caribisch Nederland maakten die op Saba het meest gebruik van de noodsteun. Ongeveer 55 procent van de bedrijven ontving geld van de Staat. Op de overige twee eilanden deed minder dan de helft van de bedrijven een beroep op overheidssteun: 47 procent op Sint-Eustatius en 45 procent op Bonaire.

De meestgebruikte vormen van overheidssteun zijn de voor Nederlanders inmiddels bekende tegemoetkoming in de loonkosten en de regeling voor vaste lasten.

In totaal vroegen werkgevers in Caribisch Nederland voor 4.020 banen tegemoetkoming in de loonkosten aan. Het overgrote deel van deze aanvragen kwam uit de horeca. In deze sector kregen tweehonderd bedrijven voor 1.290 banen steun uitgekeerd, waarvan bijna alle op Bonaire (1.190).

In de handel deden tweehonderd bedrijven een beroep op het noodpakket. Zij ontvingen voor vijfhonderd banen een tegemoetkoming in de loonkosten.