De commissies Buitenlandse Zaken en Internationale Handel van het Europees Parlement zijn donderdag akkoord gegaan met het Brexit-handelsverdrag. Met 108 stemmen voor, vier onthoudingen en één tegenstem, is het verdrag in ruime meerderheid aangenomen. Nu moet het Europees Parlement er zelf nog akkoord mee gaan.

Maar wanneer daar plenair over wordt gestemd is nog niet besloten. Het parlement eist dat de Britten eerst duidelijk maken dat ze zich aan de eerdere in het terugtrekkingsverdrag vastgelegde afspraken houden over het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept.

Dat is nodig omdat het Britse Noord-Ierland ook na de Brexit tot de Europese interne markt is blijven behoren. Onlangs deelde de Britse regering mee die beoogde controles met een half jaar uit te stellen tot 1 oktober. De EU is hierover een juridische procedure begonnen. Donderdagavond spreken EU-commissaris Maros Sefcovic en de Britse Brexit-topman David Frost elkaar in Brussel om tot een oplossing te komen.

Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 al uit de EU gestapt, maar tot eind 2020 was sprake van een overgangstermijn. Hoe de onderlinge handel er na de jaarwisseling uit zou gaan zien, is vastgelegd in een akkoord dat op Kerstavond 2020 is gesloten.

Het VK heeft er vrijwel meteen zijn definitieve goedkeuring aan gegeven, maar Brussel wilde het verdrag eerst grondig bestuderen en kwam daarom alleen met een voorlopige goedkeuring, om te voorkomen dat er na de jaarwisseling helemaal geen handelsakkoord was.

Nu is er dus van twee belangrijke parlementscommissies een 'ja'. Het Europees Parlement zelf moet zijn definitieve goedkeuring er nog aan geven. Volgens de afspraken die met de Britten zijn gemaakt, moet dat nog wel deze maand gebeuren. Het voorlopige handelsverdrag verloopt namelijk op 30 april.

Als het voltallige parlement het verdrag voor die tijd niet heeft goedgekeurd, en de overgangsperiode wordt niet verlengd, dan vervalt het handelsverdrag en dreigt alsnog een no deal-scenario met wederzijdse heffingen en quota.