Drieduizend mensen werden in 2020 toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is het kleinste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen eind 1998. Ook is het ongeveer een derde minder dan in 2019. Het aantal mensen dat wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering neemt al sinds 2011 af.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In 2020 zaten er bijna veertienduizend mensen in de wettelijke schuldsanering. Het aantal mensen in de schuldsanering neemt volgens het CBS mogelijk af doordat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2012 werd ingevoerd. Binnen die wet hebben de gemeenten de ruimte om de schuldhulpverlening zelf in te richten en eisen te stellen aan de inwoner als deze om hulp vraagt.

Het CBS kan niet zeggen of gemeenten hun inwoners daardoor beter bijstaan en er dus minder mensen in schuldsanering belanden of dat ze te strenge eisen stellen waardoor er minder mensen kunnen geholpen worden.

Daarnaast werden, tot het begin van de coronacrisis, de economische omstandigheden steeds beter. Volgens het CBS kan dat er ook aan hebben bijgedragen dat er steeds minder mensen in de schuldsanering hoefden.

Het lijkt erop dat de coronacrisis zelf een beperkt effect had op de instroom in de schuldsanering. In maart 2020 lag de instroom even erg laag omdat fysieke zittingen bij de rechter, die nodig zijn om te worden toegelaten tot de schuldsanering, niet of nauwelijks mogelijk waren. In de maanden daarna werden die rechtszaken ingehaald en lag de instroom juist weer iets hoger.

Instroom in schuldsanering opnieuw lager

Bron: CBS© Localfocus

Schulden aflossen in paar jaar tijd

Wie in de schuldsanering komt, krijgt de mogelijkheid om binnen enkele jaren zijn schuld af te betalen. Eerst wordt er geprobeerd om een schikking te treffen met de schuldeisers, en vervolgens moet de rechtbank toestemming geven om het traject te starten. Wie schulden heeft opgebouwd door te frauderen of een misdrijf te plegen, of door onverantwoord koopgedrag, mag bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de schuldsanering.

Vervolgens krijgen mensen in de schuldsanering drie tot vijf jaar de tijd om hun schulden af te betalen. Ze ontvangen in die periode een bedrag om van te leven, en al het andere geld wordt gebruikt om af te lossen.

Wie in de schuldsanering zit, moet zich in die periode ook aan een aantal regels houden, zoals een sollicitatieplicht. Wie zich aan die regels houdt, krijgt na drie jaar een schone lei.