De Nationale ombudsman opent een onderzoek naar de knelpunten in de toegang van zzp'ers tot de coronasteunmaatregelen. Via een meldpunt ontving ombudsman Reinier van Zutphen daar veel klachten over. Ondernemers klagen bijvoorbeeld over onjuiste of onduidelijke informatie, een gebrek aan maatwerk, een verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten.

Het meldpunt was opengesteld voor een onderzoek naar de problemen die zzp'ers ervaren op het gebied van schuldhulpverlening. Maar het merendeel van de vijfhonderd reacties ging over de coronasteunmaatregelen.

Zo klaagden sommige zzp'ers dat ze niet in aanmerking komen voor steun, omdat ze verkeerd geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Anderen moesten plots extra belastingen betalen nadat ze Tozo-steun hadden gekregen. Die Tozo-steun is een regeling van het kabinet, die op maat is gemaakt voor zzp'ers van wie het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen.

"Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden, komt het water tot aan de lippen en is het einde van hun levensvatbare bedrijf nabij", zegt Van Zutphen. "Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven. Daarom start ik een onderzoek."

Hij inventariseerde de belangrijkste knelpunten en organiseert in mei en juni twee rondetafelgesprekken met onder anderen de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn ook de Sociaal-Economische Raad (SER), Kamer van Koophandel, MKB-Nederland en nog een aantal organisaties uitgenodigd. Het meldpunt blijft in de tussentijd open.