In de regio IJmond, met onder meer staalfabriek Tata Steel, scheepvaart, vliegverkeer en zwaar wegtransport, komen veel meer specifieke gezondheidsklachten voor dan op andere plekken in Nederland. Dat meldt de provincie Noord-Holland woensdag op basis van onderzoek van het RIVM.

In de regio wonen ongeveer 150.000 mensen. Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes vaker voor.

Het RIVM vergeleek huisartsgegevens uit IJmond met die van andere industriële gebieden in Nederland en met het platteland. Ook werd de luchtkwaliteit onderzocht. "Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in IJmond vaker matig tot onvoldoende is dan op locaties zonder industrie. Tot nu toe werd in IJmond vooral naar gemiddelde uitstoot gekeken over langere periodes, maar inwoners ervaren de pieken in de uitstoot vooral als hinderlijk", aldus de provincie.

Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof bevestigt het rapport het beeld dat inwoners al jaren hebben. "We erkennen de zorgen van onze inwoners. De onderzoeksresultaten onderstrepen de noodzaak en het belang van een gezondere leefomgeving in IJmond. Ik blijf me, samen met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, stevig inzetten op aanscherping van de milieuvergunning en stevig toezicht en handhaving", aldus Olthof. De huidige regels voldoen volgens hem niet.