ABN AMRO gaat aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen. Mensen die meer dan 150.000 euro op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf juli rente betalen over het geld dat ze bij de bank hebben gestald. Momenteel ligt deze drempel nog op een half miljoen euro.

De rente van 0,5 procent geldt voor zowel de zakelijke als particuliere klanten en alleen voor het bedrag boven de 150.000 euro. Voor rekeninghouders die minder dan 150.000 euro op de bank hebben staan, blijft de rente 0 procent. Dat betekent volgens ABN dat 97 procent van de klanten nog gevrijwaard is van negatieve rente.

Het besluit hangt samen met de al langer geldende zeer lage rentes in Europa. Banken moeten zelf ook rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Economen wezen er eerder op dat structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en mondialisering, eveneens de rentes drukken.

Tarieven voor particuliere klanten gaan omhoog

ABN AMRO heeft ook besloten om het bankieren iets duurder te maken voor particuliere klanten. De bank stelt in een toelichting dat zij zelf ook te maken heeft met toenemende kosten, bijvoorbeeld voor het beter controleren van klanten en transacties in verband met strengere regelgeving.

Eind vorige week kondigde ING al een rentewijziging aan. Klanten van die bank die meer dan een ton op hun rekening hebben, gaan vanaf juli 0,5 procent rente betalen. Die grens lag eerst op 250.000 euro. De andere grootbanken, Rabobank en de Volksbank, waartoe onder meer ASN en SNS behoren, houden voor de negatieve rente vooralsnog vast aan de drempel van een kwart miljoen.