Gemeenten hebben meer geld nodig in de strijd tegen de woningnood en er moeten meer arbeidskrachten in de bouw komen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie voor de kabinetsformatie. Het personeelstekort is volgens het PBL "de grootste belemmering van de bouwcapaciteit".

Op korte termijn is er meer geld nodig voor gemeenten, zodat ze hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed kunnen uitvoeren. Ook op de langere termijn zijn volgens het PBL echter maatregelen nodig. Zo moet de overheid het opleiden van vakmensen in de bouw en meer innovatie in de bouwsector stimuleren. Daardoor kan op termijn meer gebouwd worden, aldus de instantie.

Toch is alleen extra geld van de overheid niet voldoende om de "complexe puzzel" van het woningtekort op te lossen. Ook het "rücksichtslos bouwen van grote wijken buiten de stad" lost het probleem niet op, zegt PBL-onderzoeker Frans Schilder. Dat levert volgens hem alleen maar problemen op voor de leefbaarheid. Wat wel zou helpen, is dat gemeenten en marktpartijen beter met elkaar afstemmen waar de juiste woningen moeten komen.

De nood is vooral hoog voor jongeren en gezinnen. Wel zijn er volgens de onderzoekers waarschijnlijk minder woningen nodig dan de een miljoen die veel partijen als doel voor 2030 hanteren. Het exacte aantal is volgens het PBL niet duidelijk, maar een miljoen woningen lijkt wel "aan de hoge kant". In de Randstad, maar ook in bijvoorbeeld Eindhoven of Arnhem, is de woningdruk op dit moment het grootst.