Statushouders die terechtkomen in een regio met een hoge werkloosheid hebben minder kans op het vinden van betaald werk, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport. Omdat die verdeling willekeurig gebeurt, vergroot dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Wie in Nederland aankomt als vluchteling, kan een al dan niet tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Voormalige vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden statushouders genoemd. Statushouders worden verdeeld over het land gehuisvest, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de regio's met de grootste inwonersaantallen de meeste statushouders huisvesten.

Er wordt echter niet gekeken naar de arbeidsmarktomstandigheden in de bewuste regio's en dat leidt volgens het SCP tot ongelijkheid. "Dat was nooit de bedoeling van dit beleid, maar wel een gevolg", zegt het kenniscentrum.

De instelling voerde het onderzoek (met medewerking van het WODC, RIVM en CBS) uit onder Syrische statushouders, maar de resultaten gelden voor alle statushouders. "In principe geldt het zelfs ook voor personen met een Nederlandse achtergrond, maar die kunnen vrij kiezen waar ze gaan wonen", zegt onderzoeker Willem Huijnk tegen NU.nl.

Het SCP pleit ervoor om bij de toekenning van een regio rekening te houden met de ervaringen van statushouders binnen de regionale arbeidsmarkt. Een jaar geleden haalde het planbureau dat al eerder aan in een studie naar integratiebeleid.

Hoe korter de opvangperiode, hoe meer kans op een goede baan

Verder wijst het centrum erop dat een korte opvangperiode de kans op een goede baan verhoogt. Wie te lang in de opvang zit en vaker verhuisd is, heeft meestal een minder nuttige tijdsbesteding gehad en heeft daardoor een slechtere kennis van het Nederlands.

Ten slotte merkt het SCP dat inburgeringsbeleid ook een grote rol speelt. Ingeburgerde immigranten hebben meestal een betere baan dan statushouders, die vaak in tijdelijk werk terechtkomen.

De instelling waarschuwt voor de hervorming van het inburgeringsbeleid. Vanaf 2022 wordt dat gedecentraliseerd en krijgen gemeenten meer zeggenschap. "Decentraliseringsoperaties leveren niet altijd op wat er wordt beoogd en naast politiek draagvlak moet er ook draagvlak zijn onder de bevolking voor beleid", klinkt het.