Tien projecten die bijdragen aan toekomstige economische groei in Nederland ontvangen een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem maakte vrijdag bekend welke projecten hun aanvraag gehonoreerd zagen worden.

In totaal trekt het fonds 4 miljard euro uit. Van dat bedrag wordt 646 miljoen euro direct in de projecten gestoken. De overige 3,5 miljard euro wordt gereserveerd, de indieners moeten hun aanvraag extra onderbouwen geven om definitief over het geld te kunnen beschikken.

Er konden op drie terreinen aanvragen worden ingediend: onderzoek en innovatie, infrastructuur en kennisontwikkeling. Op het vlak van infrastructuur ontvangen onder meer het doortrekken van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en vergelijkbare projecten in Utrecht en Eindhoven een bijdrage.

De gehonoreerde onderzoeks- en innovatievoorstellen zitten in de hoek van kunstmatige intelligentie, geneeskunde, quantumtechnologie en groene chemie. Onder de noemer kennisontwikkeling gaat geld naar innovatief onderwijs en naar verbeteringen in de structuur van het primair en voortgezet onderwijs.

Volgens Dijsselbloem zijn in totaal vijftien voorstellen gedaan, waarvan er vijf zijn afgewezen. Hij zegt dat bij de beoordeling bredere maatschappelijke kosten en baten zijn meegewogen. "Het is meer dan alleen het bbp-effect, je moet durven vooruitkijken naar wat de impact is voor Nederland", zei Dijsselbloem tijdens de presentatie.

Ook andere partijen moeten meebetalen

De commissie heeft er bewust voor gekozen om de projecten niet volledig te financieren, zei Dijsselbloem. Als andere partijen er ook geld in steken, voelen die zich medeverantwoordelijk voor het succes ervan, is de gedachte.

Het kabinet riep het subsidiepotje vorig jaar in het leven. Het kreeg in de wandelgangen de naam 'Wopke-Wiebesfonds' mee, naar de bedenkers minister Wopke Hoekstra van Financiën en toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes.

In het Nationaal Groeifonds zit in totaal 20 miljard euro. Het restant blijft tot 2026 beschikbaar om te worden toegekend tijdens nieuwe aanvraagronden. Begin 2022 volgen de resultaten van de tweede ronde.