In de Nederlandse reissector is vorig jaar ongeveer een kwart van de medewerkers zijn baan kwijtgeraakt. Bij negen op de tien bedrijven met meer dan tien medewerkers is afscheid genomen van personeel. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde arbeidsmarktonderzoek van Reiswerk, een samenwerkingsverband van de ANVR en vakbonden FNV en CNV.

Het gaat om het eerste grootschalige onderzoek arbeidsmarktonderzoek in de reissector sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het faillissement van D-reizen dat eerder deze week werd uitgesproken, is niet meegenomen in het onderzoek. Was dat wel het geval, dan zou het gaan om een afname met een derde.

Zoals ook in andere sectoren het geval is, waren vooral personeel met een tijdelijk contract en jongeren de klos bij het banenverlies het afgelopen jaar. Zij waren vooral werkzaam op de afdelingen die reisadviezen geven en de reizen verkopen. Volgens Esther Gathier van Reiswerk zijn bijna zes op de tien tijdelijke contracten niet verlengd.

"Ook zien we dat vooral jonge medewerkers zijn getroffen: bijna de helft van de medewerkers onder de 25 jaar verloor zijn baan." Bij afdelingen die zich bezighouden met data-analyses, juridische zaken en de totstandkoming van de prijzen, zijn niet of nauwelijks banen verloren gegaan.

Reiswerk stelt dat het totaal van 23 procent van de medewerkers die hun baan in de reiswereld verloren nog 'meevalt' dankzij de overheidssteun.