De economische organisatie IMF ziet de wereldeconomie het komende jaar 6 procent groeien. Voor Nederland gaat de organisatie uit van 3,5 procent groei. Dat is flink meer dan De Nederlandsche Bank (DNB) en andere banken eerder al voorspelden.

Als de economie opnieuw opengaat, verwacht het IMF meteen een grote groei van het bruto binnenlands product (bbp), de barometer van de economische activiteit in een land. Voor ons land is dat 3,5 procent in 2021 en 3 procent in 2022. De rest van de wereld groeit het komende jaar 6 procent en 4,4 procent in 2022.

Daarmee trekt het instituut zijn verwachtingen op. Bij de vorige voorspelling verwachtte het nog maar 5,5 procent groei voor de wereldgroei. De verwachtingen voor Nederland zitten ook fors boven die van de instellingen uit eigen land zoals DNB, het Centraal Planbureau of Rabobank. Die zitten allemaal rond 2 procent.

Daar moet wel de kanttekening bijgemaakt worden dat Nederlandse organisaties dichter op data zitten uit het eigen land, zoals faillissementcijfers en schuldopbouw, en dat het IMF de zaken meer vanaf de oppervlakte bekijkt.

Volgens het IMF helpt het grote coronasteunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden de vooruitzichten voor de wereldeconomie vooruit en geven ook de versnelde vaccinatiecampagnes hoop op een sneller dan verwacht herstel.

Heel Europa zal 4,5 procent groeien dit jaar, denkt het IMF. Volgend jaar komt er 4 procent groei bij.