Er moeten internationale afspraken komen over een minimumniveau voor de belasting die bedrijven betalen, om zo de strijd tegen belastingparadijzen kracht bij te zetten. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maandagavond in een toespraak. Ze wil daarover met de G20 in gesprek.

Met het plan voor een minimumniveau voor de belasting die bedrijven betalen moet een einde komen aan wat Yellen de "dertig jaar lange race naar de bodem" noemt. Dit heeft er volgens haar voor gezorgd dat de zakelijke belastinginkomsten van overheden op een ongezonde manier uitgehold zijn.

Hierdoor zijn overheden volgens de minister onvoldoende in staat om adequaat op crises te reageren. De wereldwijde coronacrisis laat volgens Yellen de noodzaak van gezonde belastinginkomsten voor overheden zien.

Door afspraken met de G20-landen te maken, moet wereldwijd een gelijk speelveld ontstaan. Nederland is als EU-lid onderdeel van de G20. Ons land is wereldwijd nog altijd een van de belangrijkste landen wat betreft belastingontwijking, blijkt uit de tweejaarlijkse ranglijst van belastingparadijzen die organisatie Tax Justice Network in maart publiceerde.

Afgelopen februari werden de lidstaten van de Europese Unie het eens over een wetsvoorstel dat multinationals verplicht om openheid te geven over hun winstcijfers en hoeveel belasting ze betalen in ieder Europees land waar ze actief zijn. Met de regel hopen lidstaten belastingontwijking tegen te gaan.

Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft eerlijk belasting betalen als speerpunt. De internationale organisatie onderhandelt momenteel met meer dan honderd landen over een plan dat ervoor moet zorgen dat bedrijven wereldwijd eerlijk belasting betalen. Over drie maanden wil de OESO dat plan presenteren.