Nederlandse vrachtschepen die door de gevaarlijke Golf van Aden varen, mogen wat het demissionaire kabinet betreft vanaf begin volgend jaar bewapende particuliere beveiliging inschakelen. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd. Daarmee is de wet, waar de scheepvaart al jaren voor pleit, een stuk dichterbij gekomen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

De Golf van Aden ligt op de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië en geldt al jaren als een van de gevaarlijkste gebieden als het gaat om piraterij.

Nederlandse schepen die het gebied door moeten, konden al steun vragen van zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD's) van Defensie. Als er geen plek of geld is om deze militairen mee te nemen, zouden deze schepen straks, onder voorwaarden, particuliere beveiligers mogen inschakelen.

In de nieuwe wet is geregeld dat beveiligingsbedrijven daarvoor de benodigde toestemming en vergunning kunnen aanvragen bij de kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Afgelopen jaar zijn vijf zeetransporten beveiligd door een VPD, blijkt uit cijfers van het ministerie van Defensie. In de jaren daarvoor kwam het veel vaker voor dat er militairen mee moesten met koopvaardijschepen, waarbij het jaar 2014 met 54 beveiligde transporten het hoogtepunt vormde.

De scheepvaartorganisaties KVNR en NVKK en de vakbond Nautilus International hadden gevraagd om aanpassing van de wet die particuliere beveiliging mogelijk maakt.