Nog nooit is er in Nederland zoveel energie duurzaam opgewekt als vorige maand. Op het hoogtepunt, op 26 maart, was kortstondig zelfs meer dan drie kwart van de stroomproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit gegevens die Energieopwek.nl donderdag bekend heeft gemaakt.

In totaal is afgelopen maand 11 procent meer schone energie opgewekt dan in dezelfde maand vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om stroom, maar bijvoorbeeld ook om warmte. In de top tien van 'meest duurzame' dagen aller tijden staan zes dagen van maart 2021.

Dat de hoeveelheid zonne- en windenergie stijgt, komt vooral doordat er in Nederland steeds meer windmolens en zonnepanelen staan. Zo is het windvermogen op zee verdubbeld in vergelijking met vorig jaar en is het aantal zonnepanelen met 30 procent toegenomen.

Dat heeft ervoor gezorgd dat op 26 maart een kortstondige piek is bereikt van 77 procent schoon opgewekte stroom. Dat is hoger dan wat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht voor het jaar 2030. Het PBL stelt dat over negen jaar gemiddeld 75 procent van de Nederlandse stroomproductie hernieuwbaar zal zijn.

Overigens was, gemeten naar de gehele dagproductie, 13 maart de beste dag. Toen was bijna 50 procent van de Nederlandse elektriciteit afkomstig van duurzame bronnen. Over de gehele maand komt het gemiddelde een stuk lager uit: 32 procent van de stroom kwam in maart uit hernieuwbare bronnen. Dat was nog altijd hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, toen de teller bleef steken op 28 procent.

Energieopwek.nl is een samenwerkingsverband van de Gasunie, TenneT, Netbeheer Nederland en expertisecentrum EnTranCe, dat onderdeel is van de Hanzehogeschool Groningen. Naast zonne- en windenergie kijken de organisaties ook naar warmtepompen en biomassa.