Pieter Hasekamp, de baas van het Centraal Planbureau (CPB), vindt het vanuit economisch en budgettair perspectief geen goed idee om het huidige steunbeleid voor de coronacrisis na 1 juli te verlengen. Hij wil dat de maatregelen zo snel mogelijk stoppen en dat het herstelbeleid van start gaat. Het gebeurt niet zo vaak dat de baas van een overheidsorganisatie zich uitspreekt over het kabinetsbeleid.

Hasekamp komt met zijn analyse een dag nadat het CPB vooruitzichten voor de Nederlandse economie bekendmaakte. Uit de ramingen blijkt dat de economie in ons land dit jaar met 2 procent zal groeien en in 2022 met 3,5 procent.

Hij wijst erop dat de economie alleen maar zo sterk kan groeien als de economische steunmaatregelen snel worden afgebouwd. Daarnaast vindt hij dat de huidige steun te vaak terechtkomt bij bevoordeelde groepen zoals "ondernemers met een (normaliter) behoorlijk inkomen en werkenden met een vast contract". De kwetsbare groepen hebben volgens hem te weinig toegang tot de steun.

Daarnaast is er het economische argument dat veel bedrijven zouden zijn omgevallen zonder het overheidsgeld. "Dat klopt, maar dat is geen reden om het eindeloos te continueren", schrijft Hasekamp. "Want de gevaren van omvallende bedrijven, van problemen in de financiële sector en van kapitaalvernietiging speelden vooral in de eerste fase van de crisis. Hoe langer de steun duurt, hoe kleiner de economische baten en hoe groter de kosten."

Hij denkt dat er door de maatregelen mogelijk zogenoemde zombiebedrijven ontstaan: ondernemingen die zonder overheidssteun en leningen van banken niet zouden overleven doordat er te weinig toekomstperspectief is.

'Begroting niet verder structureel belasten'

Ten slotte stipt Hasekamp het begrotingstekort aan. "Economen zijn het erover eens dat dat op dit moment geen groot probleem is, maar vanwege de onzekere gevolgen van de crisis is het niet raadzaam de begroting verder structureel belasten", vindt hij. Tot die conclusie kwam De Nederlandsche Bank (DNB) eerder ook al.

"Vanuit economisch en budgettair perspectief, maar ook vanuit solidariteitsoverwegingen, is het geen goed idee om de maatregelen te verlengen na 1 juli. Het huidige steunbeleid moet zo snel mogelijk stoppen, zodat het herstelbeleid van start kan gaan", besluit Hasekamp.