Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Milieudienst beschuldigt Tata Steel van kwiklozing zonder vergunning

Via staalfabrikant Tata Steel Nederland is kwik terechtgekomen in het lokale rioolstelsel, terwijl het bedrijf geen vergunning had om het zware metaal te lozen. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf in een brief opdraagt direct maatregelen te nemen om die lozing zo veel mogelijk tegen te gaan. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.
Door NU.nl/ANP

Wat de precieze gevolgen van de kwiklozing zijn voor de omgeving is nog niet duidelijk. "We kunnen daar nu nog geen uitsluitsel over geven. Maar feit is dat je deze stof liever niet, of in ieder geval zo min mogelijk, in het water wil hebben", aldus een woordvoerder van de omgevingsdienst.

In de vorige week verstuurde brief, waar de Volkskrant eerder over berichtte, stelt de omgevingsdienst vast dat vloeistof met daarin kwik uit een hoogovengasleiding via een riool naar de waterzuiveringsinstallatie in Velsen is afgevoerd. De instantie, die toeziet op de naleving van milieuregels, berekende dat met het kwik uit de gasleiding mogelijk de maximaal toegestane hoeveelheid in oppervlaktewater is overschreden.

Tata Steel zegt wel toestemming te hebben

Tata Steel stelt wel degelijk toestemming te hebben om kwik in het openbaar rioolstelsel te lozen. Daarbij verwijst het concern naar een vergunningsaanvraag uit 2001, waarin ook de indirecte lozing van het metaal zou worden genoemd.

Daarnaast heeft de omgevingsdienst de concentratie kwik in rioolwater berekend voordat dit wordt gezuiverd. Daardoor is het nog lang niet zeker of de hoeveelheid kwik in oppervlaktewater na zuivering nog steeds te hoog is, zo stipt een woordvoerder van het bedrijf aan.

De omgevingsdienst verstuurde de brief als reactie op een rapport van Tata Steel over zijn uitstoot van zogeheten 'zeer zorgwekkende stoffen'. Dat zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, bijvoorbeeld doordat ze kankerverwekkend zijn, de vruchtbaarheid kunnen aantasten of ongewild terechtkomen in de voedselketen.

Omgevingsdienst vindt dat Tata Steel tekortschiet

De toezichthouder vindt de informatie van Tata Steel op meerdere punten tekortschieten. Zo zijn bedrijven verplicht om de verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar het concern zou in IJmuiden voor slechts zeventien plekken beperkende maatregelen hebben toegelicht, terwijl het hoogovencomplex 213 punten heeft waar dit soort emissies plaatsvinden.

Daarnaast houdt Tata Steel in zijn rapportage te weinig rekening met ongewone gebeurtenissen die voor extra uitstoot kunnen zorgen, terwijl zulke incidenten volgens de omgevingsdienst geregeld voorkomen bij de staalmaker.


Lees meer over:

Tata SteelEconomie

Aanbevolen artikelen