Donderdag 6 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

CPB stelt economische groei naar beneden bij, werkloosheid blijft stijgen

De Nederlandse economie groeit in 2021 volgens een voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB) met 2,2 procent. In 2022 zou de groei zelfs 3,5 procent zijn. Tegelijkertijd piekt de werkloosheid volgend jaar op 4,7 procent.
Door NU.nl

De groeicijfers zijn iets lager dan de raming die het CPB in november publiceerde. Toen was er nog sprake van 3 procent, maar de tweede golf van het coronavirus heeft roet in het eten gegooid, zegt het Planbureau.

De raming van de werkloosheid voor dit jaar is echter naar beneden bijgesteld, omdat die het afgelopen jaar opvallend laag was als gevolg van de steunmaatregelen voor bedrijven. Wel loopt die in 2022 op tot 4,7 procent, als er een einde aan diezelfde steunmaatregelen komt.

"Ondanks de lockdown, die specifieke sectoren zwaar treft, doet de economie het als geheel juist relatief goed. Herstel is in zicht, maar ook als straks het virus onder controle is, werken de economische gevolgen van de crisis nog door. We verwachten dat sommige bedrijven het alsnog niet zullen redden en dat de werkloosheid tijdelijk zal oplopen", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Lonen en koopkracht stijgen minder sterk

Ook de lonen zullen het komende jaar minder sterk stijgen. De cao-loonstijging in de marktsector valt terug van 2,7 procent in 2020 naar 1,5 procent per jaar in 2021 en 2022. Daardoor groeit de koopkracht in 2021 maar licht met 0,7 procent. Volgend jaar is er zelfs een kleine daling van 0,1 procent.

Bij de overheid stijgen de uitgaven dit en volgend jaar. Het overheidstekort komt dit jaar op 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), maar zal in 2022 afnemen tot 1,7 procent. De steunmaatregelen nemen dan in principe af en er zullen meer belastinginkomsten zijn. In 2025 zou het tekort gedaald moeten zijn tot 1 procent van het bbp.

Tot 2025 zal de economie ongeveer 2 procent per jaar groeien, voorspelt het CPB. Het houdbaarheidstekort, dat aangeeft hoe sterk lasten naar toekomstige generaties worden verschoven, is door de coronacrisis verslechterd en bedraagt nu 1,8 procent van het bbp.


Lees meer over:

Economie

Aanbevolen artikelen