Zonder een drastische aanpak van klimaatverandering lopen de kosten van de opwarming van de aarde dit decennium wereldwijd op tot mogelijk 1,7 biljoen dollar (1,44 biljoen euro) per jaar. In de decennia daarna kan dat verder stijgen naar zelfs 30 biljoen dollar in 2075. Dat stelt een groep van 738 economen dinsdag.

De New York University vroeg economen van over de hele wereld naar hun visie op klimaatverandering en de kosten ervan. Drie kwart van de experts vond dat een snelle en stevige aanpak noodzakelijk is. Bij dezelfde peiling zes jaar geleden was dat nog maar de helft. Bosbranden en extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, hebben de laatste jaren de zorgen vergroot.

Ook kwam uit de peiling naar voren dat twee derde van de economen denkt dat het verstandig is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De opbrengsten daarvan wegen volgens hen op tegen de kosten, bijvoorbeeld door het op peil houden van de voedselvoorziening en het voorkomen van natuurrampen.

Uit cijfers van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat er tussen 2000 en 2019 ruim 7.300 natuurrampen hebben plaatsgevonden. In de twintig jaar daarvoor waren dat er ongeveer 4.200. Het aantal slachtoffers in beide periodes was ongeveer even groot (1,2 miljoen), maar er was bijna een verdubbeling van de materiële schade, van 1,6 naar 3 biljoen dollar.