Nieuw jaar, nieuwe financiële regels. Dat geldt ook voor de belastingaangifte over 2020. NU.nl zet daarom op een rij met welke belangrijkste veranderingen je rekening moet houden bij het doen van je belastingaangifte.

Sinds 2020 zijn er maar twee belastingschijven over. Over een inkomen tot 68.507 euro betaal je 37,35 procent belasting. Alles daarboven wordt belast met 49,5 procent. Voor de meeste mensen gaat het belastingtarief hiermee omlaag ten opzichte van 2019, waardoor ze meer geld overhouden.

Ook is er vergeleken met een jaar eerder gesleuteld aan de algemene heffingskorting; een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voor de mensen die minder dan 68.507 euro verdienen is die hoger dan bij de aangifte van een jaar eerder.

Ook mogen we over 2020 iets meer belastingvrij sparen, namelijk 30.846 euro, een kleine 500 euro meer dan in 2019. Voor stellen geldt dat tot 60.720 euro. Had je meer dan dat op je spaarrekening staan? Of heb je beleggingen die bij elkaar opgeteld meer waard zijn? Dan betaal je daar wel belasting over.

Waarom je je niet moet blindstaren op koopkracht
82
Waarom je je niet moet blindstaren op koopkracht

Coronasteun ontvangen? Vaak betaal je daar nog wel belasting over

Flexwerkers die door de coronacrisis inkomsten verliezen, konden gebruikmaken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), een tegemoetkoming van 1.650 euro. Dat is een brutobedrag; het wordt gezien als loon en dus moet er belasting over worden betaald. Datzelfde geldt voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Hypotheekrenteaftrek afgebouwd, eigenwoningforfait omlaag

Als je een eigen woning hebt, hypotheekrenteaftrek ontvangt, en je inkomen hoger is dan 68.507 euro, dan is er wat veranderd ten opzichte van de aangifte die je vorig jaar deed. De aftrek wordt voor deze inkomensgroep namelijk geleidelijk afgebouwd. Waar je in 2019 nog 49 procent terug kon krijgen, is dit in 2020 nog 46 procent. Zelf hoef je hier niets voor te doen: in de voorlopige aanslag over 2020 is dit automatisch meegenomen.

Tegenover de verlaging van de hypotheekrenteaftrek staat een verlaging van het eigenwoningforfait. Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent. Concreet betekent dit voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro woont, dat het forfait hierdoor van 1.950 euro naar 1.800 euro in 2020 daalt.

Pensionado's profiteren niet van lastenverlichting

Gepensioneerden profiteren over 2020 niet van de lastenverlichting, aangezien deze met name gericht is op werkenden. Pensionado's met een aanvullend pensioen of een lijfrente worden geraakt door de belastingverhoging voor de laagste inkomens. Ook profiteren zij niet van de veranderingen met de heffingskorting.

Deze pijntjes worden deels opgevangen door een verhoging van de AOW. De AOW voor alleenstaanden stijgt met 29 euro, voor stelletjes of samenwonenden is het 17 euro.

Veranderingen voor zelfstandigen

Tenslotte is er slecht nieuws voor zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren teruggebracht naar 5.000 euro. In 2020 is de eerste stap gezet met een verlaging van 7.280 naar 7.030 euro. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Deze week staat in het teken van de belastingaangifte. Er staan elke dag artikelen op NU.nl die jou hierbij kunnen helpen. Zit jij zelf met vragen over je aangifte? We sluiten vrijdag de week af met een Q&A, waar jij deze vraag zelf kan stellen aan een expert.

Lees andere artikelen