De Nederlandsche Bank (DNB) stelt zijn groeiverwachting voor de Nederlandse economie naar beneden bij, meldt president Klaas Knot maandag op een persconferentie. Waar de centrale bank eerst nog uitging van een groei van 3 procent de komende jaren, rekent DNB door de verlenging van de lockdown nu op 2 procent voor het komende jaar en 4 procent voor 2022.

Knot bracht maandag een positieve boodschap voor het herstel van de economie, maar moet zijn voorspelling voor de economische groei toch bijsturen.

"Vorig jaar zaten we nog tussen hoop en vrees, nu is er meer hoop door de vaccinatiecampagnes die op gang komen", klonk het. "Toch zullen de contactbeperkende maatregelen nog een invloed hebben op de economie, waardoor we onze verwachting bijstellen naar een groei van 2 procent." In het eerste kwartaal krimpt de economie met 1 procent.

In 2022 zal er volgens de centrale bank 4 procent groei zijn "wanneer de economie geleidelijk wordt vrijgegeven". "De wereldhandel en de industrie blijven groeien en lijken intussen immuun te zijn voor de pandemie", zegt Knot. En doordat banken na de financiële crisis van 2008 genoeg buffers hebben aangelegd, kon voorkomen worden dat deze crisis ook de banken onderuithaalde.

Economie presteerde in 2020 beter dan verwacht

Knot benadrukte wel dat de economie in 2020 beter heeft gepresteerd dan verwacht. DNB had gerekend op een dreun van 6,4 procent, maar die kon worden beperkt tot 3,8 procent. Knot wijt dat vooral aan de steunmaatregelen van de overheid en het feit dat de Nederlandse economie in de kern al gezond was.

Hij wijst er tegelijk op dat de economische ravage niet per se kleiner zou zijn geweest zonder lockdowns en andere maatregelen. Uit Amerikaans onderzoek zou gebleken zijn dat in staten waar minder maatregelen werden genomen, de economie nog steeds flink onderuitging. Volgens Knot leveren vooral de algemene onzekerheid en onrust onder de bevolking een sterke bijdrage aan de economische neergang.

'Nieuw kabinet moet overheidsuitgaven onder controle houden'

DNB vraagt ook aan het nieuwe kabinet om de overheidsuitgaven onder controle te houden. "Het zou niet goed zijn als de overheidsschuld ook na de pandemie nog verder blijft stijgen, dus het is belangrijk dat we geen structurele verplichtingen aangaan zonder dit elders in de begroting te compenseren." De bank roept de beleidsmakers op om werk te maken van een "groen herstel" met duurzame economische maatregelen.

Wel plaatst Knot vraagtekens bij de plannen om de lasten voor bedrijven te verhogen. "Ik vraag me af hoeveel invloed dat zal hebben op het ontwijkingsgedrag van bedrijven. Of je het nu leuk vindt of niet, bedrijven zijn vrij om hun vestigingsplaats te kiezen. Als er dan toch belastingen bij moeten komen, is het beter om die te heffen op de minst verstorende plekken. Ik raad aan om een belasting te heffen op vervuiling. Dat past meteen bij de vergroening van de economie."