Veel werknemers die in het verleden bij een werkgever een beetje pensioen hebben opgebouwd en ergens anders zijn gaan werken, kunnen verwachten dat dit automatisch wordt bijgeschreven bij hun huidige pensioenuitvoerder. Het gaat om circa twee miljoen kleine pensioenen met een totale waarde van ruim 5 miljard euro, zo laat de Pensioenfederatie dinsdag weten.

Het gaat om pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd. "Een klein pensioen is een uitkering tot 503,24 euro bruto per jaar", aldus de Pensioenfederatie. De koepelorganisatie nam samen met het Verbond van Verzekeraars het initiatief om al het kleine grut uit het verleden automatisch over te dragen aan de huidige pensioenuitvoerder.

"Verreweg de meeste pensioenuitvoerders doen mee", laat een woordvoerder van de Pensioenfederatie weten. "Het gaat dan om pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen." Het is voor uitvoerders niet verplicht om mee te doen. In totaal doen 164 van de 232 uitvoerders mee. Dat zijn niet per se kleine of juist grote uitvoerders, maar van alles wat.

"Het samenvoegen van pensioenen zorgt voor lagere uitvoerings- en administratiekosten", aldus de federatie. Kleinere pensioenen van na 1 januari 2018 zijn al overgedragen. "Vanaf 1 april 2021 zullen de eerste uitvoerders starten met het overdragen van hun kleine pensioenen uit het verleden."

Als iemand in het verleden her en der wat pensioen heeft opgebouwd, maar nu geen pensioen meer opbouwt, dan blijft het potje waar het is.