Het aanbod van doorlopende kredieten loopt steeds verder terug. Onderzoeksbureau MoneyView meldt maandag in een persbericht (pdf) dat aanbieders zich terugtrekken uit de markt, mede als gevolg van strengere regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Net na de eeuwwisseling waren er nog veertig kredietverstrekkers actief op de markt die samen meer dan vijftig doorlopende kredieten aanboden. In 2016 was dat aantal al sterk afgenomen, toen hadden zestien aanbieders in totaal 23 doorlopende kredieten, maar nu zijn dat er nog minder. Consumenten kunnen nog terecht bij vier aanbieders met samen zeven doorlopende kredieten.

Met een doorlopend krediet kunnen consumenten tot een vooraf afgesproken bedrag vrij worden opgenomen en afgelost. Consumenten hoeven niet per maand af te lossen, maar kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen.

Volgens MoneyView past deze vorm van lenen niet meer binnen de huidige trend van bewust lenen. AFM heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om consumenten te beschermen tegen overkreditering, en dat heeft volgens het onderzoeksbureau effect.