De afgelopen maand zijn er een stuk minder collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) afgesloten dan in voorgaande februarimaanden, blijkt uit maandcijfers van werkgeversvereniging AWVN. In februari werden slechts veertien cao's afgesloten, terwijl het er gemiddeld 20 zijn.

Volgens AWVN houden "werkgevers en vakbonden elkaar in een houdgreep". Vakbonden zien volgens de vereniging volop loonruimte en houden vast aan de looneis van 5 procent. Dat zou vooral gelden in bedrijfstakken die goed boerden tijdens de coronacrisis, zoals de supermarktenbranche. "Werkgevers wijzen vooral naar de onzekere economische toekomst en zijn daarom erg terughoudend wat betreft loonafspraken.", aldus AWVN.

Met de nieuwe cijfers is het de tweede opeenvolgende maand waarin het aantal afgesloten cao's sterk afneemt. In januari werd er zelfs een dieptepunt bereikt, met slechts zeven nieuwe arbeidsovereenkomsten. AWVN telt op dit moment 62 nieuwe akkoorden in het cao-jaar 2021, veel minder dan vorig jaar, toen er rond deze tijd 81 waren.

Door het aflopen van cao's en het kleine aantal nieuwe akkoorden staan nu in totaal driehonderd cao's open. Die betreffen anderhalf miljoen werknemers. Dit jaar lopen er nog 402 cao's af, goed voor 4,8 miljoen werknemers.