De eerste besmettingsgolf in het voorjaar van 2020 zorgde in de Europese Unie voor het verlies van zo'n zes miljoen banen. Dat is becijferd door Eurofound, de EU-dienst die zich inzet voor verbetering van arbeidsomstandigheden. Vooral jongeren, vrouwen en personeel dat op tijdelijke contracten werkte, waren de klos.

Volgens het onderzoek, waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd, waren er 5,7 miljoen mensen minder aan het werk in het voorjaar van 2020 dan aan het einde van 2019. Daar blijft het echter niet bij.

In de periode vóór de pandemie kwamen er steeds meer banen bij. Als die trend had doorgezet, hadden er in de EU in het voorjaar 6,3 miljoen meer mensen een baan gehad dan in werkelijkheid.

De werkgelegenheid onder vrouwen is extra hard geraakt, doordat zij oververtegenwoordigd zijn in sectoren die veel hinder ondervinden van de pandemie. Dan gaat het onder meer om de horeca en de reisbranche.

Eurofound voegt eraan toe dat ook jongeren hard zijn geraakt, harder dan tijdens de kredietcrisis. Daar staat tegenover dat hoger opgeleiden in stadscentra juist vaker hun baan behielden. "Dit zorgt voor groeiende ongelijkheid", aldus de onderzoekers.

Landen die het hardst zijn geraakt, waren Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Griekenland. Het CBS bracht eerder al naar buiten dat door de eerste besmettingsgolf van afgelopen voorjaar 173.000 mensen in Nederland hun baan verloren. Ongeveer twee derde van hen waren jongeren tot 25 jaar.