De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,1 procent en staat aan het einde van 2021 weer op het niveau van voor de coronapandemie, zegt Rabobank in zijn recentste economische vooruitzichten. Consumenten en bedrijven zullen meer uitgeven, maar tegelijkertijd loopt de werkloosheid op.

De economie van ons land heeft een flinke klap gekregen in 2020. Over het volledige jaar ging ze 3,8 procent onderuit, de grootste krimp ooit gemeten. Maar dat zou dit jaar weer beter moeten worden volgens Rabobank. De bank voorspelt een groei van 2,1 procent en denkt dat we op het einde van het jaar precoronaniveaus zullen bereiken.

"Veel valt of staat met het vaccinatietempo en de versoepelingen", zegt hoofdeconoom Ester Barendregt. "Voor deze raming zijn we ervan uitgegaan dat er vanaf het tweede kwartaal geleidelijk meer mag, zoals een beperkte heropening van niet-essentiële winkels en horeca. Op basis van de vaccinatiestrategie van het kabinet gaan we ervan uit dat aan het begin van het vierde kwartaal nagenoeg iedereen die dat wil is gevaccineerd en alle coronamaatregelen in Nederland kunnen worden losgelaten."

De bank is er ook van overtuigd dat gezinnen meer zullen uitgeven, nu ze de afgelopen maanden hun hand op de knip hebben moeten houden. "In de zomer van 2020 was dit ook duidelijk zichtbaar. Dat huishoudens afgelopen jaar veel hebben gespaard, kan hun uitgaven bovendien tijdelijk nog een extra impuls geven."

Al zal de stijgende werkloosheid wel een kleine rem zetten op die groei. In januari kwam die nog uit op 3,6 procent van de beroepsbevolking, Rabobank voorspelt dat die tegen eind dit jaar uitkomt op 4,7 procent.

ICT-sector en industrie zullen groeien

Ook bedrijven zullen meer gaan uitgeven. "Als de coronamaatregelen worden losgelaten, zullen bedrijven weer durven uitgeven", klinkt het. "De Nederlandse export zal profiteren van de aantrekkende wereldeconomie." De overheid ten slotte zal ook meer uitgeven, "onder meer door de inhaalslag van uitgestelde zorg en door de bestedingen aan coronatestlocaties, vaccins en inenten."

Voor de groei van individuele sectoren ziet Rabobank het vooral rooskleurig in voor de industrie- en ICT-sector. "Die waren de coronamalaise eind 2020 al te boven", zegt hoofd Sectormanagement Carin van Huët. "We verwachten dan ook dat de ICT-sector dit jaar flink kan groeien. Ook binnen de landbouw was een aantal sectoren eind vorig jaar al hersteld van de impact van corona. We verwachten voor de sier- en bollenteelt, glasgroenten en grondgebonden veehouderij een lichte groei."

In de bouwsector zal het in 2022 pas beter gaan, klinkt het. "De coronacrisis is voor de sector minder bepalend dan de stikstofproblematiek. Halverwege 2019 begon het aantal bouwvergunningen fors te dalen en daar dragen de bedrijven nu de gevolgen van. We verwachten dat de hele bouwsector in 2021 krimpt. De vooruitzichten voor 2022 zijn gunstiger vanwege onder meer het grote woningtekort."

De vooruitzichten van Rabobank liggen in lijn met die van ABN AMRO eerder deze maand.