Zo'n twintigduizend bedrijven moeten gezamenlijk 290 miljoen euro loonsteun (NOW) terugbetalen aan het UWV. Het gaat om subsidie die ze hebben ontvangen over de periode maart tot en met mei 2020. Dat blijkt uit een brief die minister Wouter Koolmees dinsdag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft bij de uitbraak van de pandemie de NOW-regeling in het leven geroepen. Het gaat om een tegemoetkoming voor de loonkosten. Dit moet werkgevers stimuleren zoveel mogelijk mensen in dienst te houden tijdens de coronacrisis.

Bedrijven kregen een voorschot op basis van het omzetverlies dat ze verwachtten te lijden en de lonen die ze verwachtten te betalen. De eindafrekening zou later volgen, als het daadwerkelijke omzetverlies en de werkelijk betaalde lonen duidelijk zijn.

Op 25 februari 2021 had uitkeringsinstantie UWV, die de NOW-aanvragen afhandelt, van 32.650 werkgevers de eindafrekening bepaald over de eerste NOW-periode, die gaat over het voorjaar van 2020. Daaruit komt naar voren dat 20.659 bedrijven hun loonsteun over deze periode geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen; dat is bijna twee op de drie. Het gaat om een gezamenlijk bedrag van 290 miljoen euro.

11.991 bedrijven krijgen er juist extra NOW-steun bij, omdat hun omzetverlies groter bleek dan ze hadden verwacht. Deze werkgevers krijgen gezamenlijk 51,8 miljoen euro van het Rijk, bovenop de steun die ze eerder al ontvingen.

Bedrijven kunnen tot eind oktober omzetcijfers aanleveren bij UWV

In totaal hebben zo'n 140.000 bedrijven loonsteun ontvangen in het voorjaar van 2020. Van deze groep hebben zo'n 100.000 werkgevers nog geen definitieve omzetcijfers aangeleverd bij het UWV. De bedrijven hebben nog tot eind oktober om dat te doen. De overige tienduizend werkgevers hebben deze cijfers al wel aangeleverd, maar daar moet het UWV nog naar kijken.

Ruim zesduizend bedrijven hebben het bedrag dat ze terug moeten betalen inmiddels overgemaakt. Met een kleine vierduizend andere is een betalingsregeling getroffen. UWV heeft eerder al aangegeven coulant hiermee om te gaan.

Of bij de aanvragen die nog moeten worden ontvangen en afgehandeld, ook twee op de drie bedrijven hun loonsteun moeten terugbetalen, is niet duidelijk. Het is nog niet bekend of de reeds afgehandelde aanvragen een representatief beeld geven van de overige bedrijven. Zo zijn er veel grote bedrijven - die veelal de meeste loonsteun ontvingen - die hun cijfers pas aanleveren als ook de jaarrekening klaar is.

Nieuwe NOW-steun gaat vooral naar horeca en winkels

Omdat veel bedrijven nog altijd hinder hebben van de contactbeperkende maatregelen, kunnen ze ook nu nog loonsteun aanvragen. Het gaat dan om tegemoetkoming over de eerste drie maanden van dit jaar. Inmiddels hebben bijna 54.000 bedrijven een subsidie-aanvraag ingediend. Vooral horeca, winkels en cateraars krijgen steun over deze periode.

Ook is er een regeling voor kleine zelfstandigen, de Tozo. Begin 2021 hebben 139.000 ondernemers deze vorm van inkomenssteun aangevraagd. De afhandeling hiervan loopt via de gemeenten.