VOORBURG - Het aantal werklozen in Nederland stabiliseert. Net als in het tweede kwartaal lag het percentage niet-werkenden op de totale beroepsbevolking ook in het derde kwartaal op 6,4 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In de maanden juli, augustus en september zaten gemiddeld 489.000 Nederlanders zonder werk. Dit jaar schommelt het aantal werklozen steevast rond de 490.000 mensen. Eind 2004 steeg het aantal Nederlanders zonder een baan iedere maand nog met enkele duizenden.

In het derde kwartaal van 2004 lag het werkloosheidspercentage nog op 6,1 procent. Destijds moesten ongeveer 468.000 Nederlanders het stellen zonder een dienstbetrekking.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) publiceerde donderdag eveneens cijfers. Het voormalige Arbeidsbureau meldde dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in september op 685.000 lag. Op basis van de CWI-gegevens was in de afgelopen maand 9,1 procent van de beroepsbevolking op zoek naar een baan.

De gegevens van het CBS en het CWI verschillen sterk van elkaar, doordat zij andere definities hanteren bij het becijferen van de werkloosheid. Zo telt het CWI iedereen mee die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven. Het CBS telt alleen werklozen die actief op zoek zijn naar een baan van minstens twaalf uur in de week.