De Europese Commissie vindt dat bedrijven voortaan verantwoording moeten afleggen over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Ook moeten vrouwen compensatie krijgen als ze onterecht een lager loon hebben gekregen dan mannelijke collega's en moeten boetes kunnen worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de regels voor gelijke beloning houden.

De Europese Commissie heeft donderdag onder meer deze drie maatregelen gepresenteerd om de loonkloof te dichten.

De plannen moeten ervoor zorgen dat vrouwen en mannen voor gelijke arbeid hetzelfde loon krijgen. Zo moeten werkgevers in een vacature of voorafgaand aan een sollicitatiegesprek duidelijk zijn over het aanvangssalaris van de betreffende functie. Ook mogen werkgevers sollicitanten niet meer vragen wat ze in eerdere banen verdienden.

Daarnaast krijgt personeel het recht om de werkgever te vragen naar informatie over de lonen binnen het bedrijf (uitgesplitst naar geslacht). Verder moeten bedrijven met minimaal 250 werknemers duidelijk maken of er sprake van een loonkloof is.

Als de kloof tussen mannen en vrouwen groter dan 5 procent is en daar geen goede verklaring voor is, zullen onder anderen vertegenwoordigers van werknemers de situatie evalueren. De Europese Commissie wil ook dat er boetes en eventueel andere sancties volgen als bedrijven zich niet aan de regels houden.

De plannen zijn nog niet definitief. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten ze nog goedkeuren. Als dat is gebeurd, krijgen lidstaten twee jaar de tijd om de EU-richtlijnen in wetgeving om te zetten. Het beleid wordt na acht jaar geëvalueerd.