De coronacrisis heeft de wereldwijde CO2-uitstoot in 2020 met 2 miljard ton verminderd, zo blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers van het International Energy Agency (IEA). Dat is volgens het agentschap vergelijkbaar met de totale uitstoot op jaarbasis van de Europese Unie. De daling van de CO2-uitstoot kwam vooral door het lagere energieverbruik.

De wereldwijde energievraag daalde in 2020 met 4 procent, waardoor de aan energieproductie gerelateerde CO2-uitstoot met 5,8 procent omlaag ging. Doordat het afgelopen jaar minder gereden en gevlogen werd, daalde de vraag naar olie met 8,6 procent. Daarmee is de wereldwijde terugval in CO2-uitstoot voor de helft terug te voeren op het lagere kilometeraantal van de transportsector.

Andere hoopgevende signalen zijn volgens het IEA de hogere verkoop van volledig elektrische auto's en het groeiende aandeel van hernieuwbare energie. Wel waarschuwt het agentschap dat de situatie ook zomaar weer kan omslaan. Afgelopen december lag de wereldwijde CO2-uitstoot 2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

"Dat de wereldwijde CO2-uitstoot alweer in de lift zit, is een duidelijke waarschuwing dat er onvoldoende vaart achter de energietransitie gezet wordt. Als regeringen niet snel actie ondernemen en het juiste beleid gaan voeren, lopen ze een unieke kans mis om 2019 in de boeken te zetten als het jaar waarin de wereldwijde CO2-uitstoot piekte", aldus IEA-bewindvoerder Fatih Birol.