De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening voor zzp'ers. Daarom opent hij een meldpunt waar zelfstandigen hun ervaringen kunnen delen.

Volgens de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampten bijna 651.000 huishoudens in 2018 met problematische schulden. Dat aantal zal door de coronacrisis waarschijnlijk zijn opgelopen en dan met name onder zzp'ers.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen stelt vast dat de hulpverlening door gemeenten daar wat op achterloopt. "Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers", vindt hij.

Daarom opent hij maandag een meldpunt waar zzp'ers terechtkunnen met hun klachten over de schuldhulp. Die ervaringen worden later dit jaar gebundeld in een onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp'ers in de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening.

In een eerder rapport constateerde Van Zutphen al dat gemeenten bepaalde groepen automatisch uitsluiten van schuldhulp. Sinds 1 januari is de wet gewijzigd en staat er expliciet in dat ondernemers recht hebben op hulp bij problematische schulden.