Het lukt bijna een derde van de gemeenten niet om in 2021 de begroting rond te krijgen, meldt NRC. Het gaat om in totaal 120 gemeenten. De overige 216 gemeenten kampen ook met financiële tekorten.

De gemeenten die hun begroting dit jaar wel rondkregen, moesten alsnog stevige beleidskeuzes maken, fors bezuinigen, hun reserves aanspreken of de lasten voor de inwoners verhogen. Dat concludeert NRC na onderzoek van alle 336 toezichtbrieven die de provincies sturen in antwoord op de door de gemeenten ingediende begrotingen.

Negentien gemeenten werden niet meegeteld, omdat zij net zijn gefuseerd of dat komend jaar zullen doen.

Twaalf gemeenten staan onder curatele van de provincie. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Deze gemeenten konden tot 2024 geen enkel begrotingsjaar sluitend krijgen. De komende maanden moeten zij een herstelplan inleveren.

Volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde in Zuid-Holland (Financiën, VVD) "maskeert" het getal twaalf het probleem. "Je ziet dat in sommige gemeenten last minute met de gemeenteraad is besloten incidenteel geld te gebruiken om structurele lasten te verlichten of dat reserves zijn aangesproken. Dat is hozen, niet het gat dichten."