Maandag is de aangifteperiode voor de inkomstenbelasting van start gegaan. Volgens het ministerie van Financiën ligt de nadruk van de campagne rondom de aangifte dit jaar op veranderingen in de persoonlijke situatie. Hier moeten mensen extra alert op zijn. Daarnaast staat de aangifte in het teken van coronacrisis.

Zo zullen huiseigenaren die met hun geldverstrekker een betaalpauze overeen zijn gekomen, goed moeten opletten bij het invullen van de rubriek renteaftrek. "Meestal kan rente die niet in het belastingjaar zelf is betaald ook niet worden afgetrokken", zo laat een woordvoerder van de Belastingdienst bij het Ministerie van Financiën weten.

Daarnaast raadt de Belastingdienst aan om dit jaar extra alert te zijn op wijzigingen in de persoonlijke situatie, aangezien het afgelopen jaar veel hypotheken werden overgesloten en er nog nooit zoveel hypotheekaanvragen gedaan werden als in 2020.

Belastingdienst houdt rekening met coronaregelingen

Voor ondernemers houdt de Belastingdienst dit jaar rekening met de reeds ontvangen coronaregelingen. Dit betekent onder meer dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) al op de aangifte inkomstenbelasting ingevuld zullen zijn.

Daarnaast zal de Belastingdienst ondernemers wijzen op de rubrieken die betrekking hebben op zaken als de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Tot slot zal de aangifte verwijzen naar het versoepelde urencriterium.

Bovenal wijst de Belastingdienst ondernemers er op dat het op tijd inleveren van de aangifte hen financieel voordeel kan opleveren. "Als ondernemer kun je door corona een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen", zo laat het ministerie weten.

De Belastingdienst heeft de bekende blauwe enveloppe naar ongeveer 6,8 miljoen particulieren en anderhalf miljoen ondernemers verstuurd. Door een storing in de eerste week van de aangifte is het tot 8 mei, een week langer dan normaal, mogelijk om aangifte te doen. Voor 1 april aangifte doen betekent dat je vóór 8 juli hoort of je geld terugkrijgt of juist moet betalen. Hulp bij de aangifte vanuit de Belastingdienst is mogelijk en naar verwachting zullen zo'n 40.000 mensen daar gebruik van maken.