In het allerslechtste scenario zal de horeca pas vanaf september weer mondjesmaat opengaan, maar wel meteen sterk herstellen, zegt ABN AMRO maandag in de economische prognose. "Mensen staan te trappelen om weer buiten de deur te komen", klinkt het. Ook voorspelt de bank dat de economie dit jaar weer groeit, na een forse dreun vorig jaar. Toch lopen het aantal faillissementen en werklozen dit jaar op.

De bank werkt voor de vooruitzichten met twee scenario's. In het basisscenario gaat het land begin juni weer open, in het negatieve scenario duurt de lockdown langer. In het eerste geval opent de horeca eind juni, in het tweede geval mogen cafés en restaurants hun deuren pas in september openen.

Maar in beide scenario's zal de sector meteen relatief sterk opveren. Als de horeca eind juni opent, volgt er voor het hele jaar een groei van 40 procent. In het andere geval blijft de groei beperkt tot 20 procent. In geen van beide scenario's is er echter sprake van een dusdanige stijging dat het de sterke daling van vorig jaar goedmaakt.

"Mensen staan te trappelen om weer activiteiten buiten de deur te ondernemen", zegt de bank, die dan ook denkt dat de consumptie in het derde kwartaal met 1,8 procent stijgt en met 4,1 procent in het tweede kwartaal. Voor het hele jaar verwacht de bank door de lockdown een consumptiekrimp van 0,3 procent in het basisscenario en een krimp van 5,4 procent in het negatieve scenario. In 2022 zou de consumptie weer op een normaal peil moeten staan.

ABN AMRO verwacht meer faillissementen en werkloosheid

De grote vraag is echter welke bedrijven na de lockdown nog kunnen overleven zonder overheidssteun, zegt ABN AMRO. Als alle steunmaatregelen, waaronder belastinguitstel, worden stopgezet, kunnen meer bedrijven hun schulden niet meer aflossen en dus op de fles gaan. Volgens de voorspellingen ligt de piek in het voorjaar van 2022, met vijftienhonderd faillissementen.

Die faillissementen, en de stopzetting van de NOW-steun voor loonkosten, zorgen voor meer werkloosheid. Tegen eind dit jaar zou die op 5,5 procent van de beroepsbevolking neerkomen, tegenover 3,6 procent nu. Ondanks de coronacrisis is de werkloosheid de afgelopen maanden flink gedaald, maar dat is volgens de bank maar tijdelijk.

De Nederlandse economie zou dit jaar met 2,1 procent stijgen en op het einde van het jaar weer ongeveer op het niveau van voor de crisis staan. De misgelopen groei wordt maar mondjesmaat ingehaald, met een groei van 4 procent over 2022. Het afgelopen jaar kromp de economie van ons land met 3,8 procent.