Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), verwacht dat de economische toestand in de Verenigde Staten in de loop van dit jaar verbetert. Desondanks is de Amerikaanse arbeidsmarkt nog lang niet hersteld van de neergang die de coronapandemie veroorzaakte, waarschuwde voorzitter Jerome Powell bij een tweedaagse hoorzitting voor het Congres over het beleid van de koepel van centrale banken.

"Hoewel we de huidige uitdagingen niet moeten onderschatten, wijzen ontwikkelingen op een beter vooruitzicht later dit jaar", zei Powell. "Met name de vooruitgang bij vaccinaties moet helpen om versneld terug te keren naar de normale gang van zaken."

De Federal Reserve pompt op dit moment via opkoopprogramma's maandelijks 120 miljard dollar (bijna 99 miljard euro) in de Amerikaanse economie om het herstel van de coronacrisis op gang te houden. Powell herhaalde dat dit stimuleringsprogramma in de huidige omvang blijft totdat er substantiële stappen zijn gezet richting optimale werkgelegenheid en het inflatiedoel van 2 procent.

Over de manier waarop het ingezette herstel binnen de Amerikaanse maatschappij is verdeeld, was Powell kritisch. "De hoge mate van werkloosheid is vooral ernstig onder de lage inkomens en voor Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen en andere minderheden", zei hij. "De economische ontwrichting heeft veel levens op zijn kop gezet en grote onzekerheid over de toekomst veroorzaakt."