In de eerste week dat het loket voor de derde aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is geopend, kwamen al 46.605 aanvragen binnen. Dat is bijna evenveel als er over de volledige eerste TVL-periode binnenkwamen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemers kunnen sinds september een tegemoetkoming in hun vaste lasten aanvragen. Wie er recht op wil hebben, moet per kwartaal minimaal 30 procent minder verdiend hebben dan over dezelfde periode een jaar eerder en zeker 1.500 euro aan vaste lasten hebben. De maximale tegemoetkoming is 400.000 euro.

Het loket voor het eerste kwartaal van dit jaar opende op 15 februari. Een week later zijn er 46.000 aanvragen binnen, waarvan al 19.000 werden goedgekeurd. Die mensen ontvangen de komende week hun eerste voorschot, goed voor een bedrag van in totaal 160 miljoen euro.

Het aantal aanvragen in de eerste week van dit kwartaal is bijna even groot als tijdens de volledige zomer, toen de eerste aanvraagperiode liep. Toen werd er 47.602 keer steun aangevraagd. In de vorige aanvraagperiode, vanaf oktober, kwamen er in de eerste week 26.000 aanvragen binnen.

Op dit moment kunnen alleen bedrijven met minder dan 250 werknemers een aanvraag indienen, maar er loopt een procedure bij de Europese Commissie om ook grotere bedrijven TVL-steun toe te kennen. Als dat is goedgekeurd, kunnen ook bedrijven met meer dan 250 werknemers een aanvraag indienen.

De derde aanvraagperiode loopt nog tot eind april.