De afgelopen vijf jaar zijn Nederlanders meer gas gaan gebruiken. Uit voorlopige cijfers van gasverkoper GasTerra blijkt dat het Nederlandse gasverbruik tussen 2015 en 2020 in totaal met 5,2 miljard kubieke meter is toegenomen, zo schrijft Het Financieele Dagblad.

Het gashandelshuis verklaart dat elektriciteitsproducenten steeds vaker stroom uit aardgas opwekken, omdat dat goedkoper is geworden ten opzichte van elektriciteit uit kolencentrales. Bovendien hebben verschillende kolencentrales de afgelopen jaren de deuren gesloten, wat gunstig is voor gascentrales.

Toch is de stijging in het gasgebruik opmerkelijk, aangezien er sinds 2014 steeds minder gas in Nederland wordt gewonnen. Dat komt onder meer vanwege de toenemende maatschappelijke onvrede over de aardbevingen in Groningen.

Door de teruggelopen winning wordt Nederland afhankelijker van buitenlands gas. In 2018 werd voor het eerst in decennia meer gas ingevoerd dan uitgevoerd. In dat jaar kwam 5 miljard kubieke meter meer gas Nederland binnen dan werd geproduceerd. Vorig jaar is dat verschil toegenomen tot 17 miljard kubieke meter gas, zegt GasTerra.

Het meeste geïmporteerde gas komt uit Noorwegen en Rusland. Het CBS rekende eind vorig jaar uit dat het aandeel van aardgas in de binnenlandse energievoorziening 44 procent is.

Opnieuw flinke omzetdaling voor GasTerra

GasTerra heeft in 2020 opnieuw flink minder gas verkocht dan het jaar ervoor. Het bedrijf, dat handelt in de koop en verkoop van gas, zag de omzet daardoor teruglopen van 8,8 miljard euro in 2019 naar 5,5 miljard euro in 2020. In 2015 boekte het bedrijf, dat over drie jaar ophoudt te bestaan, nog een omzet van 14,7 miljard euro.

Het bedrijf wijt de lagere omzet vooral aan het teruggelopen gasaanbod uit Groningen en de kleine velden. Ook de gemiddeld hoge temperaturen en de lage gasprijzen zouden ertoe geleid hebben dat het verhandelde gasvolume vorig jaar met bijna 10 miljard afnam tot 41,6 miljard kubieke meter.