De Rotterdamse haven verwerkte vorig jaar 6,9 procent minder goederen. Vooral de overslag van kolen en olie nam af, blijkt uit cijfers die havenbeheerder Port of Rotterdam vrijdag heeft gepubliceerd. Voor dit jaar verwacht topman Allard Castelein herstel, al denkt hij niet dat het niveau van vóór de coronacrisis al in 2021 wordt bereikt.

Met name in de eerste helft van het jaar waren er in de grootste haven van Europa minder goederen om te verwerken (-9,1 procent). In de tweede jaarhelft was sprake van enig herstel, met een min van 'slechts' 4,6 procent. Over het gehele jaar kwam de overslag uit op 436,8 miljoen ton goederen.

De grootste dalingen waren te zien bij ijzererts, kolen en ruwe olie, met dalingen van respectievelijk 24,5, 22,8 en 10,2 procent. De pandemie speelde daarin een grote rol, onder andere doordat er minder vraag naar brandstoffen was. Ook speelde mee dat in Duitsland minder staal is geproduceerd. Een sterke toename was er bij biomassa, waarvan de overslag ruim verdubbelde (toename van 108,3 procent)

Voor dit jaar is Castelein gematigd optimistisch. "Indien de vaccinatieprogramma's effectief blijken, ligt een opleving van de wereldhandel in de lijn der verwachting. Een terugkeer naar pre-COVID-19-volumes in 2021 is evenwel onwaarschijnlijk, gegeven de matige vooruitzichten voor economisch herstel." Hij wijst daarbij onder meer op het feit dat mensen voorlopig minder reizen, waardoor de vraag naar olie kleiner dan gebruikelijk blijft.