De kans is reëel dat KLM extra steun krijgt van de Nederlandse overheid. Eerder telde Den Haag al zo'n 800 miljoen euro neer voor aandelen in moederbedrijf Air France-KLM om de belangen van KLM beter te kunnen behartigen. KLM heeft inmiddels circa 1 miljard euro aan loonsteun ontvangen en de overheid loopt risico voor 3,4 miljard euro aan leningen en krediet. KLM-topman Pieter Elbers is dankbaar, maar kan niet zeggen waar het eindigt.

"Die bedragen kun je ook niet zo bij elkaar optellen", zegt Elbers op de vraag hoeveel de optelsom aan steun vanuit Den Haag inmiddels bedraagt. "Ook KLM-werknemers zijn belastingbetaler", voegt hij daaraan toe. Van de 3,4 miljard aan steun vanuit de overheid in de vorm van een lening en garantstellingen is steeds gezegd dat die terugbetaald zou worden. Naar het zich nu laat aanzien wordt een deel daarvan toch omgezet in een gift.

Daar wilde Elbers niet direct over speculeren, in een toelichting op de jaarcijfers die eerder op de dag werden gepresenteerd. Maar hij ging wel uitvoerig in op mogelijke eisen die Brussel zou stellen aan het verstrekken van een directe vorm van staatssteun. Daar zou KLM mogelijk slots, tijdvakken op Schiphol om op te stijgen of te landen, voor moeten opgeven.

"Slots zijn heel belangrijk, de kracht van het netwerk zijn bestemmingen in combinatie met frequenties. We opereren op heel dunne marges. Om leningen te kunnen terugbetalen, moet het verdienmodel in stand blijven." De president-directeur van KLM liet duidelijk zijn frustratie blijken over de positie waar KLM tegen wil en dank in beland is.

"Het is heel frustrerend. We hebben jarenlang hard gewerkt om KLM weer gezond te maken. We stonden er erg goed voor, voordat de COVID-tsunami losbarstte." De mate waarin de overheid en dus de belastingbetaler bijdraagt aan het in de lucht houden van KLM, is volgens Elbers "een economische en maatschappelijke afweging".

Schuld van moederbedrijf opgelopen tot 11 miljard euro

Hij gaf niet aan hoeveel steun KLM nog nodig zou hebben, maar zei juist dat het bedrijf het nog wel even uit kon zingen met het huidige pakket. Van de beschikbaar gestelde 3,4 miljard is nu 900 miljoen euro gebruikt. Dankzij de NOW-steun is KLM in staat gebleven om het netwerk draaiende te houden. "De steun is ongelooflijk belangrijk geweest en daar zijn we heel dankbaar voor. We komen de crisis ook door en willen dan onze rol blijven vervullen."

KLM boekte over het afgelopen jaar een verlies van 1,2 miljard euro. De schuld van Air France-KLM is het afgelopen jaar met bijna 5 miljard euro opgelopen tot 11 miljard euro.